Dofinansowanie unijne na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Lista aplikacji, które uzyskają pomoc publiczną w obecnym kwartale:

Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp. z O.O. akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu fotelików samochodowych dla dzieci .

Zintegowana automatyzacja procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie modelu informatycznego typu B2B.

Budowa e-usługi AccoWorkers - narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce.

Kompletne zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnej i praktycznej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą BestService Sp. z o.o. a jej partnerami.

CERES - wdrożenie modelu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

wsparcie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych 

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2010 r. przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka

eNegocjator - e-usługa umożliwiająca prowadzenie negocjacji handlowych pomiędzy wieloma partnerami biznesowymi, w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci Internet.|Innowacyjny toromierz samosterujący wykorzystujący inercyjne i optyczne techniki pomiarowe - badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem prototypu.

Teleinformatyczny platforma dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Firmą Bumerang Sp. z o.o. a jej partnerami i kontrahentami.

MEDTRIP.PL - serwis promujący Polskę jako cel turystyki medycznej i wszechstronnie wspomagający procesy związane z organizacją pobytu zagranicznych pacjentów w Polsce.

Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepionki bioremediacyjnej (P.399388), jej składu i zastosowania do usuwania z gleby zanieczyszczeń oraz sposób oczyszczania gleby

Wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z własnej calkowicie nowatorskiej technologii produkcji opakowań na słodziki w oparciu o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne maszyn wtryskowych.

Zaprojektowanie receptur i technologii wytwarzania oraz zaimplementowanie od a do Z do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.

Osiągnięcie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności apteki poprzez Wynajem urządzeń i oprogramowania umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji.

Projekt mający na celu zaprojektowanie, wdrożenie i wypromowanie nowoczesnej e-usługi, oferującej tzw. mobilny autostop codzienny, czyli codzienne lokalne przejazdy dla mieszkańców miast.

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu, jako wstępu do rozwoju działalności eksportowej w zakresie taśm transportujących w firmie Centrum Taśm i Pasów”

Zaprojektowanie elektronicznej platformy wymiany danych typu B2B, integrującej Infox Henryk Kopiec Sp. z o.o. i korporacji z sektora IT w ramach automatyzacji modeli ofertowo-sprzedażowych.

Stworzenie i promocja nowoczesnej i praktycznej e-usługi - adaptacyjnego testu psychometrycznego, badającego poziom zdolności poznawczych, administrowanego drogą internetową.

Wdrożenie calkowicie nowatorskiej e-usługi Raport Online integrującej dane gospodarcze ze źródeł zewnętrznych, przetwarzającej i prezentującej je w czytelnym dla użytkownika formacie.

Zaprojektowanie mobilnego serwisu do tworzenia, konfiguracji i publikacji samodzielnych interaktywnych i mobilnych Specjalistów wraz z portalem Specjalistów - abelado.com

Opracowanie kompleksowej platformy on-line ds. zarządzania stadami bydła w zakresie żywienia,reprodukcji i dobrostanu dla optymalizacji jakości i rentowności produkcji.

Wdrożenie platformy B2B w celu poprawy jakości usług doradczych oraz organizacji i wydajności pracy pomiędzy współpracującymi podmiotami-EPRD Sp. z o.o., Fama Bruk Sp. z o.o. i Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój.|Wdrożenie platformy klasy B2B w przedsiębiorstwie Poznańskie Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami.

System automatycznego doboru ofert ubezpieczenia i poręczenia kredytowego w oparciu o sparametryzowane zmienne i algorytm automatycznego kojarzenia kontrahentów

Usprawnienie procesu świadczenia usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie - Systemu Video Outsourcing Delivery (VOD)

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00040 Method, uses and compositions for detection of increased or decreased predisposition to various cancers by identification of specific genotypes of CYP1B1 gene

Formalne zgłoszenie ochrony patentowej na terytorium Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt.: Podwójnie skręcone oligonukleotydy interferujące z mRNA genu dla integryny 3 (siRNA) stosowane w terapii przeciwnowotworowej i przeciwprzerzutowej opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A.Nasulewicz, J.Wietrzyk,  K. Szczaurska-Nowak

Wdrożenie dedykowanego systemu zdalnego upraszczającego procesy: utrzymaniowy, serwisowy oraz rozwojowy we współpracy pomiędzy Wnioskodawca a jego kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego procesu B2B integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Spółka komandytowa a Partnerami.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa|Wdrożenie zdalnego systemu klasy B2B w firmie Obligo S.A. i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe spółki BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA oraz jej Partnerów handlowych.

Wdrożenie platformy E-Kolportaż - narzędzia e-usługowego do automatyzowania oraz integracji modeli zamówień i realizacji usług kolportażu bezadresowego materiałów reklamowo-promocyjnych, z wykorzystaniem technologii mobilnej.

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B integrującego zarządzanie procesami sprzedażowymi (rezerwacje grupowe turnusów), logistyczno-magazynowymi (automatyzacja dostaw), przetwarzania danych medycznych (diagnostyka medyczna i analizy medyczne) oraz rozliczeniowymi.

Wdrożenie procesu B2B pomiędzy NZOZ nr 1 Szalewski Grzegorz i jego partnerami w celu automatyzacji modeli biznesowych w zakresie skierowań na badania specjalistyczne i diagnostyczne, obiegu wyników badań oraz świadczenia usług medycznych.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni kompleksowego Systemu Informatycznego - narzędzia do automatycznej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami branży medycznej.

Wniosek o wsparcie Planu rozwoju eksportu w ramach I Etapu działania 6.1 Paszport do eksportu, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Wsparcie na pozyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda generowania dźwięku przestrzennego zapewniająca niezależność od ilości i konfiguracji przestrzennej głośników”

Wsparcie zarządzania Instytucji Pośredniczącej w 2011 r. poprzez finansowanie kształcenia pracowników IP oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem PO IG

Zwiększenie potencjału konkurencyjnego GEOPARTNER poprzez wdrożenie modelu teleinformatycznego wspólnej realizacji procesów biznesowych w branży geodezyjnejTagi: