Najnowsze szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Nauki społeczne / klasa 6 - Wzbogacanie połączeń - Szósta klasa to pierwszy rok dwuletniego kursu World Area Studies. Uczniowie szóstej klasy studiują Amerykę Łacińską, Kanadę, Europę i Australię

 Celem tego dwuletniego kursu jest zapoznanie uczniów gimnazjów ze światem, w którym żyją. Domena geograficzna obejmuje zarówno geografię fizyczną, jak i ludzką. Intencją domeny geograficznej jest, aby uczniowie zaczęli rozumieć znaczenie, jakie geografia odgrywa w ich codziennym życiu. Dziedzina rządowa / obywatelska koncentruje się na wybranych typach rządów znajdujących się w różnych obszarach, aby pomóc uczniom w zrozumieniu różnorodności rządów na świecie. Dziedzina ekonomii opiera się na ekonomii K-5; jednakże nacisk przenosi się ze Stanów Zjednoczonych na to, jak inne kraje odpowiadają na podstawowe pytania ekonomii. Dziedzina historii koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach w każdym regionie w XX i XXI wieku. Kurs ten ma być wykorzystywany wyłącznie jako remediacja lub wzbogacenie, a nie zamiast studiów społecznych na szóstej klasie..


Tagi: