Programy dla dzieci – wyjazdy do Stanów

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Nasz zespół prowadzi seminaria i certyfikacje egzaminacyjne dla uczniów relokujących się z rodzinami do USA lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Umożliwiają one na zgodną z przepisami relokację do tamtejszej szkoły. W ostatnim roku realizowaliśmy m.in. niżej opisane kursy: 

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr I23/UK:

Forensic Speech-Individual Event courses oferuje studentom możliwość nauczenia się korzystania z umiejętności mówienia w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Zawarte w nim tematy zależą od nauczanych zdarzeń, ale zazwyczaj kładą nacisk na skuteczne prezentowanie głosu i ciała, przemyślane rozumienie i interpretację literatury, logiki i rozumowania oraz organizację myśli i materiałów pomocniczych. Szkolenia te, często powiązane z programem pozaszkolnym, wprowadzają uczniów w jedną lub kilka indywidualnych kategorii zdarzeń (np. Ekspozycję, ustną interpretację, interpretację dramatyczną i transmisję radiową). Udział w konkursie jest zachęcany, ale nie zawsze jest wymagany.

Formalna definicja programów nr F78/UK:

Warsztaty IB Psychology przygotowują studentów do egzaminu International Baccalaureate Psychology na poziomie standardowym lub wyższym. Treści merytoryczne uwzgledniają w programie wpływ biologiczny, poznawczy i społeczno-kulturowy na zachowanie człowieka, a także eksperymentalną metodologię badań. Treści merytoryczne mogą obejmować również psychologię nienormalną, rozwojową, zdrowotną lub sportową, psychologię relacji międzyludzkich oraz badania jakościowe w psychologii.

Formalna definicja kursów nr C16/USA:

"Zgodnie z proponowanym programem Project Lead the Way, Szkolenia PLTW Medical Interventions koncentrują się na zdrowiu fikcyjnej rodziny, którą uczniowie muszą wspierać, poprzez zapobieganie chorobom, diagnozowanie i leczenie, w ramach których uczniowie badają infekcje, kod DNA człowieka, leczenie raka, i niewydolność narządów, mogą obejmować immunologię, chirurgię, genetykę, farmakologię, urządzenia medyczne i diagnostykę.

Formalna definicja kursów nr C11/USA:

Seminaria IB Sports, Exercise and Health Science przygotowują do egzaminu International Baccalaureate Sports, Exercise and Health Science na poziomie standardowym. Programy te mają na celu dostarczenie uczniom wiedzy na temat sprawności fizycznej. Tematy zajęć mogą obejmować anatomię i fizjologię, biomechanikę, psychologię i odżywianie oraz pomiar i ocenę wydajności człowieka.

Opis kursów nr A51/UK:

Programy prawa konsumenckiego przedstawiają historię i filozofię prawa oraz system prawny w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym naciskiem na te tematy, które dotyczą studentów jako konsumentów i młodych dorosłych (takie jak prawa umowne, prawa dotyczące mieszkania i małżeństwa oraz prawa konstytucyjne) .

Formalna definicja kursów nr K27/USA:

Programy astronomii oferują studentom możliwość studiowania układu słonecznego, gwiazd, galaktyk i ciał międzygwiezdnych. Szkolenia te zazwyczaj wprowadzają i wykorzystują instrumenty astronomiczne i zazwyczaj badają teorie dotyczące pochodzenia i ewolucji wszechświata, przestrzeni i czasu.

Charakterystyka kursów nr J79/UK:

Warsztaty Dramatyczne (przedszkole) zapewniają odpowiednie dla rozwoju zajęcia, umożliwiające uczniom wyrażanie się poprzez dramatyczną grę i opowiadanie historii. Konkretna treść kursu jest zgodna z istniejącymi standardami stanowymi dla przedszkola.Tagi: